Dagordning och motion till extra årsmötet

13 mars 2013 1 577 visningar Inga kommentarer

Imorgon klockan 19.00 samlas vi till extra årsmöte med en fråga på agendan, om vi ska begära inträde i Hammarby IF. Till mötet har det kommit en motion som ni kan läsa nedan och styrelsens förslag.

2013-03-14
Dagordning extra årsmöte Bajen Fans Ishockeyförening.

§1. Mötets öppnande.

§2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.

§3. Upprättande av röstlängd.

§4. Val av 2st justeringsmän tillika rösträknare.

§5. Behandling av inkomna motioner.

§6. Beslut om begäran om inträde till Hammarby IF och därtill eventuellt namnbyte till Hammarby Ishockeyförening.

§7. Mötets avslutande.

Inkommen motion från Benjamin Thorén.

Motion till Bajen Fans Ishockeyförenings extra årsmöte 14 mars 2013

Med största sannolikhet kommer Bajen Fans Ishockeyförening att under det extra årsmötet byta namn till Hammarby IF Hockey, och därmed även återinträda i Hammarby IF:s allians.
Detta sker, som bekant, efter de fem års ”karantän” som skett av nödtvång på grund av Hammarby IF Hockeys konkurs 2008.

Det här är en välkommen utveckling som undertecknad stöder helhjärtat.

Men, ett direkt villkorslöst namnbyte skulle, enligt mig, få en oönskad effekt. Nämligen att det fullkomligt unika initiativet av supportrarna bakom pånyttfödelsen inte får ett tillräckligt erkännande. Bajen Fans Hockey blir Hammarby Hockey och allt som finns kvar är minnet av supportrarnas engagemang.

Jag föreslår att Bajen Fans Ishockeyförening anhåller hos Hammarby Alliansförening att få heta Hammarby IF Hockey/BF fram till dess att ishockeylaget har spelat en säsong i samma serie som det konkursande laget spelade i när konkursen skedde, dvs Allsvenskan.

Man bör utnyttja den enorma goodwill det medför att ett ”fansens eget lag” spelar i en elitdivision i en av Sveriges absolut mest populära sporter.

Hammarby IF har historiskt sett sällan använt dubbelnamn i seriespel. Oftast har externa föreningar direkt inlemmat sig i HIF och tagit namnet Hammarby direkt. Undantag finns, dock under kortare perioder. Dels handbollen som i början av 1970-talet hette Lundens BK/Hammarby, dels utvecklingslaget HTFF som en säsong hette Pröpa/Hammarby Ungdom.

Det torde inte vara något stadgebrott att tillföra BF i slutet av hockeyföreningens namn. Men, även om så vore, tycker undertecknad att det är en hederssak att uppmärksamma den supportergrupp som Hammarby IF har att tacka för att det över huvud taget bedrivs verksamhet i en idrott i vilken klubben under två decennier tillhört europeisk toppklass.

Stockholm 12 februari 2013
Benjamin Thorén

Styrelsen yrkar på avslag med tillägget att vi istället vid namnbyte och inträde i Hammarby IF placerar Bajen Fans logga på kommande matchställ, förslagsvis på vardera axel eller annat framträdande plats på matchtröjorna.

Kommentera artikeln.

De här taggarna är tillåtna:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bajenfanshockey.se stödjer så kallade "Gravatarer" (globalt igenkänd avatar). För att skaffa en egen "Gravatar", klicka här.

Våra sponsorer