Bakgrund och idé

Bajen Fans Ishockeyförening bildades våren 2008. Bakgrunden till bildandet av en ny förening var att Hammarby IF Ishockeyförening försatts i konkurs. För att inte hockeyn bland Bajensupportrarna under säsongen 2008/2009 skulle vara icke existerande, så beslöt sig supportrar från Bamsingarna, Bajen Fans och andra supportergrupper för att starta upp en ny förening – Bajen Fans Ishockeyförening.

Föreningens motto är ”Av supportrar – för supportrar”. Med det vill vi hela tiden ge en påminnelse om hur föreningen kom till och vad som hela tiden ska finnas i åtanke när beslut om föreningens framtid görs. Vi vill visa att en stark koppling till själva kärnan i Hammarbys supporterkultur kan ge en speciell känsla som ofta inte finns i föreningar med stora supporterskaror längre. Men med det kommer det viktiga i att inte bli exkluderande åt andra hållet. Vi vill därför också bredda begreppet för vad en supporter är och också synen för om vilka kombinationer av personer med dess olika bakgrunder och perspektiv som kan arbeta fram en förening. Alla är välkomna in i föreningen, bara man förstår dess grund.

Framtiden står inte helt utstakad än, men Bajen Fans Ishockeyförening innebär – oavsett vilken väg som framtiden tar – vägen in i framtiden för hockeyn i Bajengemenskapen. Vi kommer utveckla föreningens organisation och jobba utifrån mål som utöver de sportsliga också är sociala.

Våra sponsorer